Fiat REISKIAUTO BYDGOSZCZ Fiat REISKIAUTO BYDGOSZCZ
     
Alfa Romeo Dostawcze Jeep  
 
    www.fiat.pl        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Program dla firmZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU

CORPORATE MOBILITY

INFORMACJE OGÓLNE

Program CORPORATE MOBILITY ma na celu zagwarantowanie strategicznym, instytucjonalnym (specjalnym) klientom Fiat Auto Poland korzystnych, preferencyjnych warunków handlowych i serwisowych, na terenie całego kraju. Jest on oparty na zobowiązaniu grupy dealerów uczestniczących w Programie dla Firm CORPORATE MOBILITY do obsługiwania wskazanych Klientów na uprzywilejowanych warunkach. Dealerzy działają pod nazwą CORPORATE MOBILITY dealer, tzw. CMD. Fiat Auto Poland wspiera program organizacyjnie i finansowo oraz pełni rolę jego koordynatora.

Program obejmuje nowe samochody marki: Fiat, Alfa Romeo, Lancia i LCV zakupione w autoryzowanej sieci sprzedaży Fiat Auto Poland.


KLIENCI PROGRAMU CORPORATE MOBILITY


Do korzystania z preferencji upoważnieni są Klienci, którzy:

A. Posiadają min 50 aut z grupy FIAT w swoim parku i korzystają z placówek serwisowych grupy FIAT na terenie całego kraju oraz zawarli z Fiat Auto Poland stosowną Umowę Serwisową i otrzymali certyfikat potwierdzający uczestnictwo w programie „CORPORATE MOBILITY”. Zawarcie umowy serwisowej odbywa się po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Sprzedaży FAP oraz Dyrektora Obsługi Serwisowej FAP na podstawie złożonego wniosku. Każdy certyfikat przypisany jest do konkretnego samochodu i związane z nim przywileje dotyczą wyłącznie pojazdu o numerze nadwozia na nim wskazanym. Certyfikat jest ważny przez okres trwania Umowy
lub
B. Posiadają min 10 aut z grupy FIAT w swoim parku i korzystają z placówek serwisowych grupy FIAT na terenie kraju oraz otrzymali „Kartę CORPORATE MOBILITY”. Kartę CORPORATE MOBILITY dla klienta flotowego przyznaje dealer Corporate Mobility. Każda karta przypisana jest do konkretnego samochodu i związane z nią przywileje dotyczą wyłącznie pojazdu o numerze nadwozia na nim wskazanym. Karta CORPORATE MOBILITY ważna jest 2 lata od momentu jej wystawienia.

Prawa wynikające z posiadania certyfikatu CORPORATE MOBILITY lub karty CORPORATE MOBILITY nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Nawet w przypadku sprzedaży samochodów przez uczestnika programu CORPORATE MOBILITY przed upływem daty ważności certyfikatu CORPORATE MOBILITY lub karty CORPORATE MOBILITY nabywca samochodu nie otrzymuje prawa do warunków zawartych w programie CORPORATE MOBILITY


PREFERENCYJNE WARUNKI OBSŁUGI KLIENTÓW

W ramach Programu CORPORATE MOBILITY Klienci otrzymują w sytuacjach przewidzianych przez niniejsze Zasady następujące preferencje:
A. W przypadku zawarcia Umowy Serwisowej CORPORATE MOBILITY z Fiat Auto Poland i otrzymania certyfikatu CORPORATE MOBILITY
1. możliwość dokonywania napraw w sposób bezgotówkowy u wszystkich Dealerów CMD (płatność następuje w cyklu miesięcznym na zasadzie zbiorczego przelewu do Fiat Auto Poland za wszystkie usługi wykonane u Dealerów CMD),
2. wykonywanie obsługi serwisowej wg jednakowych stawek za robociznę u wszystkich Dealerów CMD,
3. upust na części zamienne wykorzystywane podczas obsługi serwisowej pojazdów w wysokości 10% od cen cennikowych,
4. możliwość skorzystania z samochodu zastępczego w przypadku obsługi serwisowej trwającej dłużej niż 24 godziny . Limit na bezpłatne korzystanie z samochodu zastępczego wynosi 72 godz.
5. bezpłatne mycie samochodu po obsłudze serwisowej
6. bezpłatne przechowywanie opon zimowych / letnich w przypadku samochodów zakupionych / odebranych bezpośrednio u danego dealera.
7. na życzenie klienta możliwość uzyskania informacji o czynnościach serwisowych dokonywanych w autoryzowanych stacjach napraw na pojazdach z certyfikatem.

B. W przypadku posiadania Karty CORPORATE MOBILITY
1. upust na wartość robocizny za wykonane usługi serwisowe związane z obsługą serwisową pojazdów w wysokości 10% (jednakowy rabat w kraju)
2. upust na części zamienne wykorzystywane podczas obsługi serwisowej pojazdów w wysokości 5% (jednakowa cena w kraju)
3. możliwość skorzystania z samochodu zastępczego w przypadku obsługi serwisowej trwającej dłużej niż 24 godziny . Limit na bezpłatne korzystanie z samochodu zastępczego wynosi 72 godz.
4. możliwość dokonania płatności w formie przelewu (ustalana indywidualnie pomiędzy CMD a Klientem)
5. bezpłatne mycie samochodu po obsłudze serwisowej
6. bezpłatne przechowywanie opon zimowych / letnich w przypadku samochodów zakupionych / odebranych bezpośrednio u danego dealera.


ZASIĘG

Program CORPORATE MOBILITY obejmuje swoim zasięgiem cały obszar Polski. Preferencje serwisowe udzielane są przez DEALERÓW CMD wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Fiat Auto Poland zastrzega sobie możliwość zmian w składzie grupy dealerów działających w ramach Programu CORPORATE MOBILITY.


POSTĘPOWANIE KLIENTA OBJĘTEGO PROGRAMEM CORPORATE MOBILITY


W razie potrzeby skorzystania z obsługi serwisowej objętej programem CORPORATE MOBILITY obowiązuje następująca procedura:
1. Klient kontaktuje się z Opiekunem Posprzedaży Corporate Mobility (pracownikiem CMD odpowiedzialnym za program CORPORATE MOBILITY - nazwisko oraz telefon będą podane w załączniku nr 1), umawiając termin obsługi serwisowej.
2. Po przybyciu do serwisu CMD Klient zgłasza się do Opiekuna Posprzedaży Corporate Mobility okazując Certyfikat Zawarcia Umowy Serwisowej CORPORATE MOBILITY lub Kartę CORPORATE MOBILITY. Po przyjęciu samochodu do obsługi serwisowej osoba odpowiedzialna za obsługę informuje Klienta o przewidywanym czasie obsługi serwisowej.
3. Jeżeli przewidywany czas obsługi serwisowej przekracza 24 godziny klient ma prawo do skorzystania z samochodu zastępczego przez okres max 72h. Dealer CMD jest zobowiązany udostępnić klientowi samochód zastępczy na ten okres.
Ważne: koszty paliwa ponosi klient.
4. Opiekun Posprzedaży Corporate Mobility informuje Klienta o przewidywanych kosztach wykonania obsługi serwisowej. Po zaakceptowaniu przez Klienta przedstawionego kosztorysu serwis podejmuje czynności obsługowe.
W przypadku, gdy osoba kontaktująca się z serwisem nie jest uprawniona do reprezentowania Klienta w zakresie autoryzowania kosztorysu obsługi serwisowej, serwis przed przystąpieniem do czynności serwisowych musi otrzymać pisemną akceptację (fax, e-mail) od osoby uprawnionej przez Klienta do tej czynności.
W sytuacjach, w których użytkownik pojazdu nie jest jego właścicielem oraz nie jest uprawniony przez właściciela do podejmowania decyzji dot. obsługi serwisowej, a dotyczy to głównie firm Wynajmu Długoterminowego (CFM), serwis przed przystąpieniem do czynności serwisowych musi otrzymać pisemną akceptację (fax, e-mail) od osoby uprawnionej przez firmę Wynajem Długoterminowy. Wykaz takich osób będzie udostępniany dealerom po podpisaniu przez FAP umów o współpracy z firmami Wynajmu Długoterminowego (CFM) - wykaz będzie na bieżąco uaktualniany.


   
 
 
REISKI AUTO SP. Z O.O.

BYDGOSZCZ
FORDOŃSKA 353
85-766 BYDGOSZCZ
Tel.: (52) 5161000
e-mail


Zobacz większą mapę

 
 
· polityka prywatności    · informacje o cookies